X
چهارشنبه, ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۰۵ ۱۳۳
چچ

در مقاله ای توسط کارشناس سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس عنوان شد ارتباط بین تسهیلات بانکی و قیمت مسکن در ایران (نویسنده : محمد دانش نیا)

ارتباط بین تسهیلات بانکی و قیمت مسکن در ایران

    محمد دانش نیا در مقاله ای با عنوان ارتباط بین تسهیلات بانکی و قیمت مسکن در ایران آورده است:  دولت ها همواره یکی از مهم ترین بخش های مؤثر در رسیدن به رشد اقتصادی را بخش پولی می دانند، بنحوی که مقامات پولی کشورها  با اتخاذ سیاست های مناسب پولی می توانند گام های مؤثری برای دست یابی به این مهم بردارند.

در این مقاله با بیان اینکه در میان انواع دارائی ها، مسکن به عنوان یکی از مهم ترین دارایی خانوار و از احتیاجات ضروری خانوارها محسوب می شود، آمده است: در  این مطالعه به بررسی ارتباط بین تسهیلات بانکی و عوامل موثر بر قیمت مسکن پرداخته شد و این مطالعه با استفاده از داده های فصلی و برای برهه زمانی سال های 1370-1389 و با بکارگیری مدل خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL) انجام شده است.

   در ادامه این مقاله خاطرنشان شده است: نتایج حاصل از این مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و معنی دار نرخ رشد اقتصادی، قیمت نفت، حجم نقدینگی و تورم بر قیمت مسکن می باشد به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای نامبرده ، قیمت مسکن افزایش می یابد.

دانش نیا در این مقاله گفته است: نرخ بهره، میزان تسهیلات اعطای بانکی در ساخت مسکن و شاخص قیمت سهام تاثیری منفی و معنی دار بر قیمت مسکن دارند به عبارتی با افزایش هر یک از متغیرهای فوق الذکر، قیمت مسکن کاهش می یابد.

شایان توجه است که این مقاله در مجله Journal of Applied Science and Agriculture(ISI) به زبان انگلیسی چاپ شده است که برای دریافت اصل مقاله می توان  به ادرس www.aensiweb.com/jasa/index.html مراجعه کرد.

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 1.5623006820679
Query time: 0.8714067141215