X
دوشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ۰۹:۳۷ ۲۶۲
چچ

معرفی شهرستان بستک

 بستک از شهرهای  استان هرمزگان، با قدمتی تاریخی، در قدیم محلی برای استراحت کاروان‌ها بوده‌است. شهر بستک در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد که از شمال و غرب به استان فارس و از شرق و جنوب به استان هرمزگان متصل است.

ارتفاع شهر بستک از سطح دریا ۲۱۲۰ متر است. حدود وسعت شهرستان بستک با ۵۹/۵۵۲۵ کیلومتر مربع است. شهرستان بستک از شمال شهرستان لار ، و از جنوب شهرستان بندرلنگه، واز مغرب شهرستان لامرد و از سمت مشرق به شهرستان بندرعباس محدود می‌گردد. اغلب اراضی شهرستان بستک دارای قابلیت مرتعی است ومناسب‌ترین اراضی جهت استفاده‌های مرتعی وبرداشت علوفه محسوب می‌شوند. محدودیتهای عمده این اراضی شیب بسیار تند، فرسایش بسیار زیاد محدودیت عمق خاک، پستی وبلندی وناهمواری، وجود سنگریزه، شوری وقلیائیت، محدودیت آب زیر زمینی وخطرات سیل گیری است که با عملیاتی همچون حفاظت از حوزه ابخیز ، کنترل چرا ، رعایت اصول مرتعداری، احیاء وتوسعه مراتع، جلوگیری از فرسایش، تسطیح در قسمت خاکدار، احداث سیستم زهکشی، اصلاح اراضی تأمین آب مورد نیاز می‌توان تاحد زیادی این مشکلات را رفع نموده وبر توانمندیهای اراضی افزود.

باتوجه به تقسیمات سیاسی جدید وتشکیل سه بخش: کوخرد و مرکزی و جناح، بستک در شهرستان وقطب بندی سیاسی در منطقه، خدمات عمومی وزیر بنایی توزیع گردیده‌است. 

 

 

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 4.8192919095357
Query time: 4.0508901278178