X
دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۱ ۸۰۲
چچ

خدمات مرتبط با امور معادن

عنوان خدمت

شناسه خدمت

نوع خدمت

شرح خدمت مدارک مورد نیاز متوسط زمان ارائه خدمت ساعات ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه

هزینه ارائه خدمت

نحوه دسترسی

معرفی نامه تائیدیه سوخت خدمت به شهروندان ارائه حواله سوخت جهت ماشین آلات معدنی و صنایع معدنی در خصوص برداشت از معدن و فرآوری صادر شده معدنی ثبت نام در سایت تجارت اسان اعلام امار میزان استخراج در سامانه آمارتولید 1روز در صورت تکمیل بودن مدارک یک روز -
صدور پروانه بهره برداری خدمت به شهروندان پس از اتمام مراحل احداث و تولید آزمایشی، بازدید و ظرفیت سنجی توسط سازمان انجام می شود و در صورت ارائه گواهی لازم رعایت شرایط مندرج در جواز تاسیس، پروانه بهره برداری حسب مورد برای شخص حقیقی یا حقوقی صادر می شود. فرم های مربوطه یک بار - - -
صدور جواز تاسیس خدمت به شهروندان جواز تاسیس برای ایجاد ظرفیت های جدید، اشتغال، توسعه و تکمیل ظرفیت های موجود صادر می شود که اعتبار آن یک سال می باشد. فرم های مربوطه - - یک بار

صدور محدوده آزاد خدمت به شهروندان متقاضی از طریق تهیه نقشه و فرم درخواست صدور پروانه اکتشافات اقدام به درخواست محدوده می نماید که پس از بررسی محدوده آزاد صادر میگردد فرمهای اکتشافی و نقشه های عمومی و اجرایی و سایر مدارک شخصی و ادارای 30 روز حداکثر 2 بار در طول بررسی پرونده

10000000 ریال برای تبصره2 ماده 6 قانون

2175311232000 بانک ملی

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

صدور مجوز پروانه بهره برداری خدمت به شهروندان مجوزهای بهره برداری است برای زمان طولانی و به میزان مشخص صادر می شود.

داشتن گواهی کشف

ارائه طرح بهره برداری

نقشه توپوگرافی

بسته به پیگیری و اقدام متقاضی از2 هفته بستگی به تکمیل مدارک متقاضی 10 تا 20 روز متغیر است به ماده معدنی و حجم برداشت بستگی دارد

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک

صدور مجوز برداشت خدمت به شهروندان مجوز برداشت جزئی برای طرح های عمرانی برای مدت کوتاه به میزان محدود صادر می شود.

اعلام نیاز مجریان دولتی، پروژه های دولتی

بررسی کارشناسی و ارائه گزارش مربوطه با تعیین محدوده معدن و پرداخت حقوق دولتی مربوطه

بسته به اقدام متقاضی ( یک هفته لغایت دو ماه ) بسته به اقدام متقاضی حداقل 3بار

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک

صدور گواهی کشف خدمت به شهروندان پس از صدور پروانه اکتشاف متقاضی موظف است در مدت معین نسبت به انجام عملیات اکتشاف و ارائه گزارش پایان عملیات اکتشاف اقدام تا پس از بررسی گواهی کشف صادر گردد فرمهای اکتشافی و نقشه های عمومی و اجراییو سایر مدارک شخصی و ادارای 30روز - - حداکثر 2 بار در طول بررسی پرونده

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

صدور پروانه اکتشاف خدمت به شهروندان پس از صدور طرح مقدمات اکتشاف توسط متقاضی و بررسی کارشناسی آن پروانه اکتشاف صادر خواهد شد فرمهای اکتشافی و نقشه های عمومی و اجراییو سایر مدارک شخصی و ادارای 30روز - حداکثر 2 بار در طول بررسی پرونده

25000000ریال برای تبصره 3 ماده 6 قانون،

2175311232000 بانک ملی

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت فرد

حقوق دولتی معدن خدمت به دستگاه های دیگر حقوق دولتی براساس میزان استخراج معدن و قیمت پایه مواد معدنی که از طرف وزارت متبوع تعیین می گردد محاسبه و به حساب خزانه واریز می گردد میزان استخراج درج شده در پروانه بهره برداری - - هر سه ماه یک بار ( 4 بار در سال ) -

غیر الکترونیکی

جهت احراز اصالت مدرک

تمدیدجواز تاسیس خدمت به شهروندان جواز تاسیس با ارائه گزارش پیشرفت فیزیکی طرح و تایید آن توسط سازمان برای دوره ای دیگر تمدید می گردد فرم های مربوطه - - 1بار -
تمدیدپروانه بهره برداری خدمت به شهروندان درخصوص دارندگان پروانه بهره برداری پس از ثبت تقاضا و استعلام از سازمان محیط زیست و احراز فعالیت واحد تولیدی، تمدید پروانه بهره برداری صورت می گیرد. فرم های مربوطه - - 1بار -
تغییرنامه و تغییر مالکیت پروانه بهره برداری خدمت به شهروندان تغییر نام پروانه بهره برداری براساس درخواست متقاضی و ارائه گواهی رسمی بررسی می گرد فرم های مربوطه - - 1بار -
صدور پروانه اکتشاف ذخایر معدنی در سطح استان خدمت به شهروندان انجام کلیه امور مربوط به صدور پروانه اکتشاف محدوده های معدنی و نیز ارائه خدمات و برگزاری مزایده عمومی جهت واگذاری مجدد محدوده برای اکتشاف (تمدید یا لغو پروانه اکتشاف جزء شرح خدمات این قسمت می باشد.) درخواست صدور پروانه اکتشاف، موافقت دستگاه های ذیربط با توجه به ماده 24 قانون معادن، طرح اکتشاف، پرداخت وجه تبصره 2 و 3 ماده 6 قانون معادن، ارائه قرارداد مسئول فنی 8ماه - - 100.000ریال بابت حق تمبر جهت صدور پروانه
بازرسی و نظارت فنی معادن خدمت به کسب و کار، خدمت به دیگر دستگاههای دولتی بازرسی فنی و مدیریتی شاخص های معدنی گزارشهای اداره کار-گزارش نظام مهندسی معدن- گزارش سازمان استانها-مدارک صلاحیت بازرسان (پروانه اشتغال- تناسب رتبه بازرس با درجه معادن و سایر مدارک) 1تا3 روز - - -
تغییر نام جواز تاسیس خدمت به شهروندان تغییر نام دارنده جواز تاسیس مستلزم ارائه روزنامه رسمی برای شخص حقوقی و گواهی دفاتر رسمی برای شخص حقیقی می باشد. فرم های مربوطه - - 1بار -
اصلاح پروانه بهره برداری خدمت به شهروندان برای واحد های دارنده پروانه بهره برداری که با رعایت ضوابط و مقررات نسبت به افزایش ظرفیت موجود و یا تولید محصولات جدید و یا تغییر نشانی اقدام نموده اند پروانه بهره برداری جدید صادر و جایگزین پروانه قبلی می گردد. فرم های مربوطه - - - -

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 2.0491186777751
Query time: 1.294579188029