X
دوشنبه, ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۴۲ ۳۱۳
چچ

خدمات مرتبط با امور بازرگانی و توسعه تجارت

عنوان خدمت

شناسه خدمت

نوع خدمت

شرح خدمت

مدارک مورد نیاز

متوسط زمان ارائه خدمت

ساعات ارائه خدمت

تعداد بار مراجعه

هزینه ارائه خدمت

نحوه دسترسی

صدور پروانه کسب ایثارگری خدمت به شهروندان و خدمت به کسب و کار طبق ماده 79 قانون نظام صنفی وظیفه صدور پروانه کسب برای ایثارگران مشمول این ماده بر عهده وزارت صنعت معدن و تجارت می باشد. که در مراکز استان این وظیفه را سازمان صنعت معدن و تجارت و در شهرستان ها ادارات صنعت معدن و تجارت بر اساس آئین نامه ای که به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است انجام می گردد

الف –مدارک و شرایط عمومی :

1. معرفی نامه بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی

2. سند مالکیت و یا اجاره نامه رسمی یا عادی و یا ارئه قراردادهای بسته شده میان متقاضی و اشخاص ، اعم از دولتی و غیر دولتی برای محل کسب و یا احراز مالکیت طبق عرف محل در روستاها

تبصره – دریافت تعهدنامه محضری از دارندگان اسناد عادی مبنی بر پذیرش مسئولیت حقوقی ناشی از آن الزامی است.

3. گواهی اداره امور مالیاتی ذی ربط مبنی بر تشکیل پرونده یا پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده.

4.گواهی صلاحیت انتظامی وترافیکی ازنیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران.

5.گواهی گذراندن دوره های آموزشی مرتبط ازمرکزآموزش اصناف یامراکز موردتایید کمیسیون نظارت.

تبصره- متقاضیان پروانه کسب موقت ازگذراندن دوره های آموزشی معاف می باشند.

6. تصویرشناسنامه وکارت ملی.

7. تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم یاپزشکی (برای آقایان کمتر از50سال ).

تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهرغیبت یاگواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد.

ب- مدارک و شرایط اختصاصی:

1. کارت معاینه پزشکی وگواهی صلاحیت بهداشتی ازمراکزبهداشتی ،درمانی ( برای صنوف مشمول قانون اصلاح ماده (13) قانون موادخوردنی ،آشامیدنی ،آرایشی وبهداشتی.

2. پروانه تخصصی وفنی یادیپلم فنی یامدرک تحصیلی بالاتر مرتبط، یاحضوریک نفرواجدشروط فوق شاغل در واحدصنفی(برای صنوف مشمول تبصره ماده13قانون).

3. معرفی نامه نماینده هیات مدیره (مدیرعامل)برای صدورپروانه کسب بنام وی به همراه تصویراساسنامه وآگهی روزنامه رسمی ثبت شرکت (برای اشخاص حقوقی).

4. رضایت نامه محضری شرکاء برای صدورپروانه کسب به نام یکی ازشرکاء (برای مشارکتهای مدنی).
حداکثر سه ماه 2بار

100000 ریال

هزینه پروانه کسب الکترونیکی

100000 ریال

حق تمبر دارایی

انتخابات اتحادیه های صنفی خدمت به کسب و کار این فرآیند به منظور فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی بر اساس قانون نظام صنفی میباشد

احراز هویت افراد شرکت کننده – دارا بودن جواز کسب برای افراد – مدارک شناسایی لازم برای تشکیل پرونده

دریافت درخواست برای شرکت در انتخابات

متغیر می باشد - متغیر می باشد 1

غیر الکترونیکی

انتخابات اتاق صنفی

خدمت به شهروندان

خدمت به کسب و کار

این فرآیند به منظور فراهم نمودن مقدمات و برگزاری انتخابات هیات مدیره و بازرس اتحادیه های صنفی بر اساس قانون نظام صنفی می باشد

احراز هویت روسای اتحادیه ها

دریافت درخواست برای شرکت در انتخابات

متغیر می باشد یکبار -

غیر الکترونیکی

امور نمایشگاه های داخلی

خدمت به شهروندان

خدمت به کسب و کار

این فرآیند به منظور حمایت از تولید کنندگان ومصرف کنندگان وجلوگیری از برگزاری نمایشگاه های بدون مجوز می باشد

الف –مدارک و شرایط عمومی :

درخواست شرکت های برگزار کننده نمایشگاه- پاسخ استعلامات از اتاق اصناف تهران واماکن

. تصویرشناسنامه وکارت ملی.

تصویرکارت پایان خدمت نظام وظیفه یامعافیت دائم یاپزشکی (برای آقایان کمتر از50سال ).

تبصره- دفترچه آماده خدمت بدون مهرغیبت یاگواهی اشتغال به تحصیل برای متقاضیان پروانه کسب موقت بلامانع می باشد

بسته به انجام کار و تشکیل پرونده متغیر می باشد - بیش از 3 بار -

غیر الکترونیکی

صدور مجوز تاسیس انبار

این فرآیند به محلی اطلاق می گردد که یک یا چند نوع کالای بازرگانی یا محصولات کشاورزی و صنعتی و یا مواد اولیه و یا فرآورده های دامی و کشاورزی به منظور ارایه خدمات انبارداری به عموم آنجا نگهداری می شود.

مجوزی است که به موجب آن متقاضی می تواند با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه ، نسبت به شروع کارهای اجرایی و نصب ماشین آلات اقدام نمایند.

حمایت از ایجاد تاسیسات ذخیره سازی جهت نگهداری از محصولات کشاورزی- صنعتی- بازرگانی

درخواسبه طور متوسط 10 روزت کتبی متقاضی- کارت ملی ،شناسنامه و کارت پایان خدمت - اساسنامه و روزنامه رسمی(برای اشخاص حقوقی)- تکمیل فرم درخواست صدور مجوز- ارائه طرح توجیهی- فیش بانکی(سازمان امور مالیاتی)- تاًییدیه از سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به طور متوسط 10 روز 3 بار - غیر الکترونیکی
نرخ گذاری کالا وخدمات صنفی اولویت یک براساس دستورالعملهای ابلاغی تعیین نرخ کالاوخدمات با اولویتهای تعیین شده باهدف تثبیت قیمتها ویکنواختی قیمت جلسات برگذاری قیمت با مجوز کمیسیون نظارت استان صورت می گیرد. ارائه درخواست ، ارائه انالیز های یک سال دو بار غیر الکترونیکی
صدور مجوز پخش کالا خدمت به کسب و کار

این فرآیند برای شرکتهای پخش که شخصیت حقوقی می باشند با یهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز ، کالا را از مبادی تولید یا واردات دریافت و بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهند.

در این فرآیند واحد پخش نیز زیر مجموعه یا بخشی از ساختار سازمانی یک تامین کننده کالا است که با بهره گیری از امکانات و تجهیزات مورد نیاز کالا را از محل تامین بی واسطه به واحدهای خرده فروشی در محل این واحدها تحویل می دهد.

اهداف خدمت:

- پخش کالا در زمان و مکان مناسب

- قیمت های یکسان و با کیفیت مطلوب در سطح استان

- رعایت درصدهای سود تایید شده از سوی مراجع قیمت گذاری در راستای تامین حقوق مصرف کنندگان

درخواست کتبی از سازمان- کارت ملی ،شناسنامه و کارت پایان خدمت مدیرعامل- اساسنامه و روزنامه رسمی- شناسه ملی- پروانه بهره برداری(تولیدکنندگان) و کارت بازرگانی(واردکنندگان)- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر شرکت و انبار- مدارک مالکیت یا اجاره ناوگان حمل و نقل- فهرست کالاهای توزیعی- گواهی عضویت در سیستم ایران کد- گواهی عضویت در انجمن شرکت های صنعت پخش ایران- تاًییدیه از سازمان تامین اجتماعی، بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی به طور متوسط 15 روز 4بار غیر الکترونیکی
برگزاری نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا خدمت به شهروندان، خدمت به کسب و کار به استناد نامه شماره 217142/60 مورخ 20/10/93 معاونت محترم توسعه بازرگانی داخلی وزارت دستورالعمل نمایشگاهها به ادارات تابعه ابلاغ تا ضمن برگزاری جلسات کمیته نمایشگاهی شهرستان و با استفاده از توانمندی اتاق اصناف ویا شرکت نمایشگاهی شهرستان نسبت به برگزاری نمایشگاههای مربوطه فصلی اعم از بهاره ، پاییزه توسط مجریان منتخب اقدام گردیده ، که پس از بازه زمانی ده روزه و ارائه خدمات به شهروندان نتایج حاصله به سازمان جهت ارائه به وزارت متبوع منعکس میگردد. درصورت کامل بودن مدارک 48 ساعت - درصورت کامل بودن مدارک 48 ساعت یک بار غیر الکترونیکی
برخورداری قالیبافان از تسهیلات دولتی و بانکی خدمت به شهروندان این فعالیت برای برخورداری قالیبافان از تسهیلات دولتی و بانکی می باشد که با توجه به دارا بودن یک سری مدارک انجام می گردد. برابر دستورالعمل : تقاضا ، تکمیل طرح توجیهی ، عکس 4 x 3 دو قطعه ، تصویر کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت ( برای آقایان ) ارائه کارت قالیبافی وگواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد پس از تکمیل کلیه مدارک معرفی نامه ارائه می گردد یکبار غیرالکترونیکی
برگزاری کارگاه اموزش فرش

خدمت به شهروندان

خدمت به کسب و کار

این فعالیت برای افزایش کیفیت و کمیت تولید فرش دستباف و تشویق قالیبافان روستایی و عشایری به تولید صادراتی و ارتقای سطح اطلاعات قالیبافان از بهداشت فردی و کارگاهی می باشد

برابر دستورالعمل، تقاضا ، تکمیل طرح توجیهی،عکس3*4 دو قطعه، تصویر کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت برای آقایان و ارائه کارت قالیبافی

متغیر می باشد یکبار غیرالکترونیکی
صدور پروانه بهره برداری تولید مجتمع های قالیبافی خدمت به شهروندان این فعالیت برای صدور پروانه بهره برداری تولید مجتمع های فرش دستباف می باشد برابر دستورالعمل : تقاضا و مدارک مورد نیاز متغیر می باشد یکبار غیر الکترونیکی
صدورجواز تاسیس کارگاهها و مجتمع های قالیبافی خدمت به شهروندان این فعالیت برای صدور جواز تاسیس کارگاهها و مجتمع های قالیبافی می باشد برابر دستورالعمل : تقاضا و مدارک مورد نیاز متغیر می باشد یکبار غیر الکترونیکی
صدور مجوز کارگاه قالیبافی متمرکز خدمت به شهروندان

درخواست متقاضی برای صدور مجوز به اداره شهرستان و تشکیل پرونده وارسال به سازمان جهت صدور مجوز

در ابتدا پس از درخواست متقاضی لیست مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده به متقاضی ارائه می شود تا مدارک و مستندات را آماده نموده و به اداره فرش شهر / شهرستان مربوطه تحویل داده و پرونده توسط کارشناس مجوزها بررسی و بازرسی از محل کارگاه صورت می گیرد و در صورت تائید کارشناس و سپس تائید رئیس اداره فرش مجوز صادر می گردد.

برابر دستورالعمل : تقاضا ، تکمیل طرح توجیهی ، عکس 4 x 3 دو قطعه ، تصویر کارت ملی و شناسنامه و کارت پایان خدمت ( برای آقایان ) ارائه کارت قالیبافی وگواهی عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد پس از تکمیل کلیه مدارک پرونده ، مجوز صادر می گردد یکبار غیر الکترونیکی
صدورکارت شناسایی برای واحد های تولید طرح و نقشه فرش دستباف اعم از خانگی و کارگاهی جهت شناسنامه دار کردن این واحدها خدمت به شهروندان این فعالیت برای صدور کارت شناسایی برای واحدهای تولید،طرح و نقشه فرش دستباف اعم از خانگی و کارگاهی جهت شناسنامه دار کردن این واحدها می باشد برابر دستورالعمل : تقاضا و مدارک مورد نیاز متغیر می باشد یکبار غیرالکترونیکی

آدرس کوتاه شده:
No Cache
Generate time: 3.4620593388875
Query time: 2.3188141187032